Huur belast in box 3 of box 1?

Een veelgestelde vraag is of huur belast wordt in box 3 of box 1. Belangrijk hierbij is om de verschillende uitgangspunten in overweging te nemen:

Aandeelhouders in een vastgoed bv

Voor aandeelhouders in vastgoed-bv die men wil overgedragen aan de beoogde opvolger(s) geldt dat men een voorkeur heeft voor een kwalificatie als ondernemingsvermogen. In dat geval kan men een beroep doen op de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF), waardoor de belastingdruk bij schenken of vererven aanzienlijk lager is.

Particuliere vastgoedbeleggers

Voor particuliere beleggers geldt dat een kwalificatie als belegging (box 3) de voorkeur heeft. De belegger kan dan immers profiteren van het gunstige box 3 tarief.

Dit artikel is geschreven voor de particuliere vastgoedbelegger.

Uitgangspunt: huur is belast in box 3

In principe valt een vastgoedportefeuille onder het box 3-vermogen. Uiteraard moet er sprake zijn van een ‘normale huursituatie’. Je betaalt in dit geval belasting over jouw vermogen volgens de regels die daarvoor gelden. Kortom, als je een vastgoedportefeuille hebt, hoef je de inkomsten uit de verhuur niet op te geven in box 1. De huur kun je daarmee onbelast ontvangen. Daar staat tegenover dat je ook geen aftrekposten hebt (zoals uitgaven voor kosten of rente).

Wanneer is huur belast in box 1?

Er kan sprake zijn van meer dan alleen tijdelijke verhuur als je ook diensten aanbiedt die samenhangen met de verhuur. Zoals het verzorgen van ontbijt en het diner of het verstrekken van linnengoed. Een ander voorbeeld is het onderhouden van contact met toeristische instanties. Dan kan de totale huurvergoeding belast zijn als resultaat uit overig werk in box 1. Of dat zo is, hangt af van de hoeveelheid arbeid die je verricht en of je door deze arbeid een hogere opbrengst kunt verwachten. Er kan ook sprake zijn van winst uit onderneming.

Normaal vermogensbeheer

Een term die Belastinginspecteurs mede gebruiken om te bepalen of de huur belasting wordt in box 1 of 3 is ‘normaal vermogensbeheer’. Het begrip ‘normaal vermogensbeheer ’ kent geen wettelijke basis, maar is geïntroduceerd in de jurisprudentie. Een definitie van het begrip ontbreekt dus in de fiscale wet- en regelgeving. Bovendien is de invulling van het begrip sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Voor de liefhebbers raden wij de Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten van de Belastingdienst aan.

Wanneer kan er sprake zijn van meer dan gemiddeld normaal vermogensbeheer?

Bij onderstaande werkzaamheden kan er sprake zijn van meer dan gemiddeld normaal vermogensbeheer. In dit geval kan er sprake zijn van box 1 inkomen. Nogmaals benadrukken wij dat het sterk afhankelijk is van de feiten en omstandigheden. De werkzaamheden moeten in zijn geheel worden beoordeeld.


Wil je ook tijd en geld besparen op vastgoedbeheer? Wij verhuren graag jouw vastgoed! Dat doen we voor grote en kleine vastgoedbeleggers die vastgoed bezitten. Onze focus ligt op vastgoed in de provincie Gelderland, maar onze dienstverlening is beschikbaar in heel Nederland. Wij hanteren een persoonlijke en professionele werkwijze.

Samenwerken met ons geeft je een hoop voordelen:

  • Wij werken met de nieuwste online tools en technieken zoals een online vastgoeddossier
  • Wij zijn gecertificeerd QSAM (Qualified Smart Asset Manager)
  • Een ludieke en zeer gewaardeerde “welkom huurder-service”
  • Uitermate goede contacten met aannemers, onderhoudsbedrijven, makelaars en beleggers.
  • Maatwerkafspraken mogelijk (bijvoorbeeld financiële mandaten)
  • Wist je dat wij zelf ook beleggen in vastgoed? Lees hier meer over ons. Daarom weten wij als geen ander wat beleggers en huurders belangrijk vinden. Uiteraard houden wij belangen gescheiden.

Meer weten of gewoon een kop koffie drinken? Neem contact op!

Call Now Button